.

.

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ELDORADO GOLD ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

Τέσσερις μήνες συμπληρώνονται σήμερα από την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος όπου σημειωνόταν ότι υποχρέωση του Δημοσίου είναι να